Napište nám:

ipa124@ipa124praha.cz

Přihlášení do mailu:

Vstup pro členy 124 ÚS

Heslo:

Zapomněli jste heslo ? Pomůže Vám p. Dušek na telefonu 974 841 627

 

A k t u a l i t y

(pozvánky, soutěže, ...)

 

 

 

        ·   dubnový bulettin IPA 2016

 

        ·   pozvánka na 3. ročník Policejního pochodu ČR, 28.5.2016

 

        ·   nabídka od 223. ÚS IPA Prostějov - zájezd do Srbska 5.-13.8.2016, ve spolupráci s CK VLHA Prostějov

 

        ·   pozvánka 223. ÚS IPA Prostějov na 1. moravské setkání automobilů RVHP, sobota 10.9.2016

 

        ·   informace v sekci Pro členy 124.ÚS - vyzvednutí členských průkazů s platností na 1 rok (2016)

 

        ·   informace v sekci Pro členy 124.ÚS - vitamínové balíčky

 

        ·   úplné znění nových stanov

 

 

 

        ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK ČLENŮ 124. ÚZEMNÍ SKUPINY NA ROK 2017, Z DŮVODU VYDÁVÁNÍ PLASTIKOVÝCH PRŮKAZŮ, MUSÍ BÝT UHRAZEN DO 30.9.2016. KDO NEZAPLATÍ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK DO 30.9.2016 ZŮSTANE ČLENEM IPA, ALE NEOBDRŽÍ NOVOU KARTU (PRŮKAZ) K PROKAZOVÁNÍ SE K PŘÍSLUŠNOSTI IPA.

 

        Bankovní spojení:     Komerční banka, Spálená 51, 110 00 Praha 1

        číslo účtu:                        000035-8816910257/0100

        Členové IPA sekce ČR použijí jako variabilní symbol své evidenční číslo "ipáka", číslo je mj. uvedeno na členském

        průkazu.
 

        Upozornění:

 

       ►Členský příspěvek na rok 2017, na základě rozhodnutí předsednictva národní sekce IPA, se musí uhradit z důvodu

          zavedení plastikových průkazů s platností na 1 rok ve velikosti platební karty na bankovní účet 124. ÚS

          do 30. 9. 2016.

          Ve zprávě pro příjemce musí být rok 2017, jméno a příjmení odesilatele.

         

          (1) Výši členského příspěvku a podíl, který připadne sekci České republiky, stanoví kongres. Při stanovení výše

          příspěvku se vychází z reálných možností a z úrovně příspěvků v jiných zemích.

          (2) Roční členský příspěvek činí nejméně 600 Kč. Podíl, který připadne sekci České republiky, činí 300 Kč.